"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Komparativ samisk grammatik

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en fördjupning i komparativ teoretisk grammatik, med specifik tillämpning på de samiska språken. Kursen bygger på den teoretiska grammatikens språksyn, analysverktyg och analysmetoder. Kursen tränar den studerandes förmåga att läsa och sammanfatta grammatiska vetenskapliga artiklar, att i populärvetenskaplig form kunna presentera den grammatiska teorins grundtankar tillämpad på samiska, samt att identifiera och analysera specifika problem inom samisk grammatik.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)