Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 6 augusti 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen

  • Antal högskolepoäng 90 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kurspaketet

Utbildningen är framförallt avsedd för sökande med en examen från utanför EU/EES-området och som tidigare inte fått sin examen erkänd i ett EU/EES-land. För sökande med en examen från EU/EES-området finns det i de flesta fall möjlighet att via Socialstyrelsen få sin examen erkänd i Sverige utan att behöva gå en kompletterande utbildning.
Mer information om examen från EU/EES-området finns hos Socialstyrelsen.

För sökande med en examen från utanför EU/EES-området finns även alternativet att istället för kompletterande utbildning få legitimation efter kunskapsprov som genomförs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Kurser inom kurspaket

Kompletteringskurs: Samtalsmetodik för psykologer, 4 hp

Startar 20 januari 2020
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Kompletteringskurs: Psykologprofessionen - profession, etik och juridik, 16 hp

Startar 20 januari 2020
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Kompletteringskurs: Psykologisk behandling och psykoterapi, 20 hp

Startar 20 januari 2020
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Kompletteringskurs: Individuell komplettering, 10 hp

Startar 20 januari 2020
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Kompletteringskurs: Grupp-, arbets- och organisationspsykologi, 20 hp

Startar 20 januari 2020
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Kompletteringskurs: Bedömning, utredning och diagnostik, 20 hp

Startar 20 januari 2020
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Anmälan och behörighet

Kompletterande utbildning för personer med utländsk psykologexamen, 90 hp

Startar

20 januari 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Utländsk psykologexamen som i utförandelandet ger behörighet att utöva arbete som psykolog eller, om yrket i utfärdandelandet inte är reglerat, ska omfatta minst fyra år och ge en examen på avancerad nivå (exempelvis masterexamen i psykologi med klinisk inriktning). Examen ska inkludera psykologins kärnområden, exempelvis kognitions-, inlärnings- och utvecklingspsykologi. Den ska innehålla forskningsmetodik och psykiatri/psykopatologi eller motsvarande (till exempel mental hälsa eller psykisk hälsa). Examen ska även inkludera praktiska inslag, alternativt att den sökande har dokumenterad relevant yrkeserfarenhet. OBS! Sista kompletteringsdag: 2019-10-31 Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 respektive Engelska 5 eller motsvarande. (Förordning 2008:1101 om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning)

Urval

Urval görs baserat på en sammanvägd bedömning av akademiska meriter såsom tidigare utbildning samt relevant yrkeserfarenhet

Anmälningskod

UMU-21394

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Mattias Lundberg