"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete

  • Antal högskolepoäng 120 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kurspaketet

Med vår kompletteringsutbildning vänder vi oss till dig som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap, till exempel en universitetsexamen i psykologi, sociologi eller pedagogik med inriktning mot socialt arbete.

 

Vår kompletteringsutbildning omfattar fyra terminers heltidsstudier dvs. sammanlagt 120 hp. Utbild­ningen leder fram till en högskoleexamen i socialt arbete.

 

Under den första terminen kommer du att få en bred introduktion till socialt arbete som ämne, profession och forskningsfält. Du läser en introducerande kurs om socialt arbete, som följs av kurser i statsvetenskap, socialpolitik och välfärdspolitik. Terminen avslutas med en kurs som introducerar studenterna i socialt arbete som forskningsfält.

 

Termin två behandlar teorier och begrepp på samhälls-, grupp- och individnivå. Terminen inleds med en kurs om teorier och begrepp på en övergripande nivå. Den efterföljande kursen fokuserar på teorier och begrepp på grupp- och individnivå. Terminen avslutas med en kurs i juridik

 

Termin 3 fokuserar, med utgångspunkt i kunskaper från terminerna 1 och 2, det sociala arbetets olika verksamhetsfält och målgrupper. Vidare behandlar terminen vetenskaplig metod med relevans för socialt arbete och ett vetenskapligt fördjupningsarbete genomförs. Den fjärde och avslutande terminen utgörs av verksamhetsförlagd utbild­ning. Målet är att du efter genomgången kompletteringsutbildning på sammanlagt 120hp ska ha kunska­per som är relevanta för att kunna arbeta inom socialt arbete i Sverige.

Kurser inom kurspaket

Socialt arbete: En introduktion för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 7,5 hp

Startar 29 augusti 2022
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Socialt arbete och samhällets organisering för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 7,5 hp

Startar 29 september 2022
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Socialpolitik, välfärd och sociala problem för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 7,5 hp

Startar 1 november 2022
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Socialt arbete som forskningsfält I för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 7,5 hp

Startar 2 december 2022
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Social stratifiering: teorier och begrepp i socialt arbete för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 7,5 hp

Startar 16 januari 2023
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Teorier om individer och grupper i socialt arbete för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 7,5 hp

Startar 16 februari 2023
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Rätten i socialt arbete för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 15 hp

Startar 22 mars 2023
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Det sociala arbetets målgrupper för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 7,5 hp

Startar 28 augusti 2023
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Socionomers verksamhetsfält för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 7,5 hp

Startar 28 september 2023
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Vetenskaplig metod i socialt arbete för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 7,5 hp

Startar 31 oktober 2023
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Socialt arbete som forskningsfält 2 för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 7,5 hp

Startar 1 december 2023
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Handledd verksamhetsförlagd utbildning för kompletteringsutbildning i socialt arbete, 30 hp

Startar 15 januari 2024
Denna kurs ges endast inom kurspaketet.

Anmälan och behörighet

Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete, 120 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet i svenska för högskolestudier + Särskild behörighet: avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap. (Förordning 2008:1101 om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning)

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (1-165 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 0 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 186 000 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-82800

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Ann-Christin Olsson