Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kompletteringsutbildning för personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete

  • Antal högskolepoäng 120 hp

Om kurspaketet

Med vår kompletteringsutbildning vänder vi oss till dig som har en avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande inom samhällsvetenskap, till exempel en universitetsexamen i psykologi, sociologi eller pedagogik med inriktning mot socialt arbete.
 
Vår kompletteringsutbildning omfattar fyra terminers heltidsstudier dvs. sammanlagt 120 hp. Utbild­ningen leder fram till en högskoleexamen i socialt arbete.
 
Under den första terminen kommer du att få en bred introduktion till socialt arbete som ämne, profession och forskningsfält. Du läser en introducerande kurs om socialt arbete, som följs av kurser i statsvetenskap, socialpolitik och välfärdspolitik. Terminen avslutas med en kurs som introducerar studenterna i socialt arbete som forskningsfält.
 
Termin två behandlar teorier och begrepp på samhälls-, grupp- och individnivå. Terminen inleds med en kurs om teorier och begrepp på en övergripande nivå. Den efterföljande kursen fokuserar på teorier och begrepp på grupp- och individnivå. Terminen avslutas med en kurs i juridik
 
Termin 3 fokuserar, med utgångspunkt i kunskaper från terminerna 1 och 2, det sociala arbetets olika verksamhetsfält och målgrupper. Vidare behandlar terminen vetenskaplig metod med relevans för socialt arbete och ett vetenskapligt fördjupningsarbete genomförs. Den fjärde och avslutande terminen utgörs av verksamhetsförlagd utbild­ning. Målet är att du efter genomgången kompletteringsutbildning på sammanlagt 120hp ska ha kunska­per som är relevanta för att kunna arbeta inom socialt arbete i Sverige.

Kurser inom kurspaket

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Ann-Christin Olsson