"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Konceptuella produktlösningar

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innehåller studier i designen av konceptuella produktlösningar. Designmöjligheter inom ett definierat problemområde undersöks genom att kombinera befintliga, nya eller kommande teknologier med syfte att skapa nya relevanta designkoncept för ett framtida sammanhang. Kursen utförs ofta i samarbete med en förutbestämd samarbetspartner.

1.    Faktainsamling (4,5 hp)

Denna fas fokuserar på praktisk informationsinsamling, strukturering och analys. Det mesta av detta kommer att ske genom grupparbete. Syftet är att skapa en förståelse för den nuvarande situationen utifrån vilken visioner av framtida koncept kan genereras. Denna fas slutar med att studenten definierar och presenterar ett projekt som är relevant för kursens omfattning.

2.    Konceptuellt projektarbete och visualisering (10,5 hp)

I denna fas ingår projektarbete i mindre grupper som fokuserar på att utforska möjligheterna att designa och utveckla nya produktlösningar som konceptuellt, visuellt och funktionellt adresserar de problemställningar som har identifierats som mest relevanta. Denna fas slutar med en slutlig presentation och inlämning av visuellt presentationsmaterial som kommunicerar det utvecklade konceptet.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Programstudenter