Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kreativ medieproduktion 1

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen introducerar området kreativ medieproduktion genom att behandla centrala företeelser och begrepp som är förbundna med digitala media. Kursen berör även mottagarens upplevelser av digitala medier, icke-linjärt och interaktivt berättande, samt mediedesign ur ett konvergensperspektiv. Syftet är att skapa förståelse för hur olika typer av teknologier och medier kan kombineras i skapandet av en övergripande helhetsstrategi vid medieproduktion.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studentsupport Informatik