Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Krishanteringssystem i jämförande perspektiv

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens mål är att ge kunskaper om olika länders krishanteringssystem och att utveckla en förmåga att självständigt analysera behov, resurser och operativ förmåga i samband med krishantering vid olika typer av kriser, katastrofer och konflikter. Delar av kursen genomförs i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare