Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kritiska studier av genus och rätt i Norden

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Denna kurs tar utgångspunkt i genusrättsvetenskaplig forskning om de Nordiska länderna samt i spänningsfältet mellan bilden av de Nordiska länderna som jämställda och reella jämställdhetsproblem i rätten och samhället. Teman som bl.a. välfärd, mänskliga rättigheter, våld och andra övergrepp behandlas från flera olika kritiska perspektiv. Nya frågor som uppstår genom transformationen av den Nordiska modellen, såsom europeisering, globalisering, mänskliga rättigheter och nya former för styrning, berörs också.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kursen ges av
Juridiskt forum
Kontaktperson för kursen är:
Emma Lind