Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kritiska studier av genus och rätt i Norden

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2018

Om kursen

Denna kurs tar utgångspunkt i genusrättsvetenskaplig forskning om de Nordiska länderna samt i spänningsfältet mellan bilden av de Nordiska länderna som jämställda och reella jämställdhetsproblem i rätten och samhället. Teman som bl.a. välfärd, mänskliga rättigheter, våld och andra övergrepp behandlas från flera olika kritiska perspektiv. Nya frågor som uppstår genom transformationen av den Nordiska modellen, såsom europeisering, globalisering, mänskliga rättigheter och nya former för styrning, berörs också.

Anmälan och behörighet

Kritiska studier av genus och rätt i Norden, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2018 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

Vårtermin 2018, vecka 3

Slutar

Vecka 12, 2018

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%, Distans via internet

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Behörighetskrav

Minst 90 hp i ett samhällsvetenskapligt huvudområde, vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp samt Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande, eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet eller motsvarande. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-25133

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 16 oktober 2017. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för kursen är: Emma Lind

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen

Kursen ges av
Juridiskt forum