Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturanalys C

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Starttid Hösttermin 2022

Om kursen

Kursen tar upp centrala kulturteoretiska perspektiv och hur dessa tillämpas inom kulturanalytisk forskning.
Målet är att studenten ska få en fördjupad förståelse för sambanden mellan teoretiska perspektiv, fältmetoder och analys av material.
I kursen ingår ett självständigt kulturanalytiskt uppsatsarbete som innebär att studenten formulerar ett problemområde, genomför insamling och analys av material samt författar en vetenskaplig uppsats.
Kursen avslutas med en fördjupning i informationspresentation och programvara för digital ljud- och bildhantering samt skapandet av en webbnärvaro.

Anmälan och behörighet

Kulturanalys C, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

29 augusti 2022

Slutar

15 januari 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Kulturanalysprogrammet (HGKUL) termin 1-4, Programmet för kulturentreprenörskap (HGKEN) termin 1-4, eller motsvarande kunskaper. Högst 7,5 hp får saknas från närmast tidigare nivå.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 54 800 kr. Total studieavgift: 54 800 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-15206

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 19 april 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)