Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturanalytiker i arbets- och samhällsliv I

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen behandlar grundläggande kunskaper i programmets tre profilområden - 1) Ekonomi/näringsliv/organisation, 2) Vård/skola/omsorg, samt 3) Kulturliv/upplevelse/turism - och hur kulturanalytisk kompetens kan bidra inom dessa. Fokus ligger bl.a. på hur dessa profilområden kan förstås och presenteras med hjälp av analytiska begrepp eller perspektiv såsom genus, klass, etnicitet, generation, makt, etik och demokrati, samt i relation till studentens individuella profilval. Vidare ingår att studenten tillsammans med handledare skall planera sin praktikperiod; denna planering ingår som en strimma genom kursen, och innebär att studenten planerar och organiserar den kommande praktikperioden under termin 6. I kursen ingår också att studenterna planerar och genomför marknadsinriktade event i särskilt anpassade lokaler med relevant utrustning.

Modul 1. Företags- och organisationskultur (7,5 hp)
Modul 2. Vård, skola, omsorg (7,5 hp)
Modul 3. Kulturliv, upplevelse, turism (7,5 hp)
Modul 4: Reflexivitet och intersektionalitet (7,5 hp)

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper