Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturanalytisk fördjupning II

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen ger kunskaper i informationssökning, samt färdigheter i informationspresentation via digitala ljud- och bildmedier. Kursen behandlar vidare gruppdynamik, projektarbete och projektledning såväl teoretiskt som praktiskt. Därutöver innehåller terminen ett metodmoment där ett material insamlas med kulturanalytiska metoder, vilket studenten sedan srkiver en vetenskaplig uppsats om 5 poäng utifrån. I uppsatsarbetet ingår även att opponera. Undervisningen består av föreäsningar, seminarier, grupp- och individuella övningar, laborativa datorövningar, samt praktiska tillämpningar av programvara för webbproduktion och bildbehandling. Ifall närvaro är obligatorisk anges detta särskilt i schemat. Ingående moment: 1) Informationssökning och informationspresentation, 7,5 hp 2) Projektledarskap, 7,5 hp 3) Kulturanalytiskt fältarbete, 7,5 hp 4) Examensarbete, 7,5 hp.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)