Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturens roller i diagnostik och behandling

  • Antal högskolepoäng 3 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Innehåll
Denna kurs fokuserar på kulturens olika roller i den kliniska kontexten i diagnostik och behandling. Betydelsen av kulturell information i personcentrerad klinisk hälso- och sjukvård presenteras utifrån internationella forskningsstudier och olika typer av kliniska fall. Olika modeller för kulturell kompetens i vården presenteras och utvärderas och olika metoder för att få tillgång till patientens kulturella information diskuteras. 
Särskild tonvikt ges till den Kulturformuleringsintervjun (KFI), som är ett personcentrerat verktyg för klinisk användning i olika hälso- och sjukvårdssammanhang, och som initialt utvecklades för DSM-5 av American Psychiatric Association (APA) och som nu används internationellt. Utarbetningen av denna kurs utgår från det internationella nätverket för forskning och klinisk tillämpning omkring KFI och dess användning i diagnostik och behandlingsplanering, med särskilt fokus på pågående forskning i Sverige och Norge.

Undervisning
Kursen är utformad för studier på distans. Undervisningen sker genom i förväg inspelade föreläsningar och inspelade rollspel där KFI används på olika patienter och sammanhang. Vidare studentgruppsövningar och ett obligatoriskt seminarium arrangerade på campus för studenter i Umeå, eller via distansteknik för studenter i andra delar av Sverige eller i andra länder. Undervisningen sker på engelska.
Kursen är på distans för att möjliggöra engagemang av internationella kliniska forskare i en lärarroll, och för att skapa en plattform för medicin/omvårdnadsstudenter och kliniska yrkesverksamma inom olika inriktningar av psykisk och somatisk hälsa och för att erbjuda en chans att arbeta med detta kliniska verktyg. Kursen presenterar KFI och processen med dess utveckling i relation till hälso- och sjukvårdens personcentrerade perspektiv, och särskilt uppmärksammas vikten av hur kulturell information interagerar med hälso- och sjukvårdskontext för alla patienter, och även vid utformning av hälso- och sjukvårdssystem.

Examination
Examinationen består av skriftliga uppgifter och inspelade rollspelsövningar. Examination sker individuellt.  Inlämning av examinations skriftliga uppgifter och rollspelsövningar sker via kursens hemsida.  Studenter ska svara på skriftliga uppgifter på engelska i första hand, men studenter i Sverige och Norge kan använda svenska eller norska om så önskas. Kursen betygsätts enligt följande betygssystem, eller enligt ECTS om så önskas: Underkänd (U), Godkänd (G), Väl godkänd (VG).
För att få betyget "väl godkänd" på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på alla skriftliga uppgifter och övningar.  
Student som inte klarar den ordinarie examinationen kommer erbjudas tillfälle till en ny examination inom tre månader efter den första examinationen.
En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.  
Universitetets plagiatpolicy tillämpas.

Anmälan och behörighet

Kulturens roller i diagnostik och behandling, 3 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

18 februari 2022

Slutar

23 mars 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

1 st

Behörighetskrav

90 hp grundläggande utbildning inom vårdområdet eller motsvarande utländsk högskoleutbildning. 
Engelska A/5 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 8 805 kr. Total studieavgift: 8 805 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-39811

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Maria Nordendahl