Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturentreprenörskap III

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen Kulturentreprenörskap III ger en introduktion till AI i relation till upplevelsesamhället. Vidare behandlas omvärldsbevakning och trendanalys samt entreprenörers roller i samhället utifrån aspekter på ekonomi, innovation och tillväxt. Därutöver innehåller terminen två moduler som behandlar vad projekt kan innefatta och vad projektarbete och ledarskap innebär i teori och praktik. Studenterna övar också praktiska färdigheter för att genomföra gestaltningar och presentationer. Kursen utgör termin 3 på Programmet för kulturentreprenörskap.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur-och medievetenskaper