"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturentreprenörskap IV

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Under kursen inventeras olika former av event samt modeller för analyser av dem avseende publik, producenter, innehåll, marknadsföring, ekonomi och samspelet dem emellan. Ett konkret projektarbete (såsom ett kulturevenemangsprojekt) utförs. Studenten förväntas fortsätta att kontinuerligt arbeta med projektplanering med hjälp av digitala verktyg samt ta del av flera för hen nya digitala tekniker. Digitala verktyg används för kritisk reflektion, kommunikation och informationsförmedling.

I kursen ingår en orientering i etik, lagar och avtal för kulturentreprenörer, såsom arbetsrätt, upphovsrätt, avtalsrätt, associationsrätt och skatterätt med inriktning mot kultursektorn. Kursen belyser också affärs- och företagsverksamheter i kultursektorn. Studenten dokumenterar sina kompetenser fortlöpande med en meritportfolio. Kursen utgör termin 4 på Programmet för kulturentreprenörskap.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur-och medievetenskaper
Kontaktperson för kursen är:
Torkel Molin