Hoppa direkt till innehållet
printicon

Kvantfysik

  • Antal högskolepoäng 4,5 hp

Om kursen

Målet med kursen är att studenten ska förvärva kunskaper i kvantfysik. Vågfunktionen och dess sannolikhetstolkning samt Schrödingerekvationen introduceras och tillämpas. Den kvantmekaniska bilden av väteatomen beskrivs och kvanttal för rörelsemängdsmoment och spinn introduceras. Optiska spektra för enkla atomer tas upp. Atomkärnans uppbyggnad och egenskaper behandlas översiktligt.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Patrik Norqvist