Hoppa direkt till innehållet

Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2017

Om kursen

Kursen omfattar farmakologi och farmakoterapi samt omvårdnadsaspekter relaterade till läkemedelsbehandling. Det tillämpliga juridiska regelsystemet behandlas. Läkemedelsanvändning under graviditet och amning, till barn och äldre belyses. Genus, klass och etnicitetsaspekter behandlas. För regler om förskrivningsrätt för sjuksköterskor se: www.socialstyrelsen.se

Anmälan och behörighet

Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2017 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Hösttermin 2017, vecka 44

Slutar

Vecka 2, 2018

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%, Distans via internet

Antal obligatoriska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

3 träffar om vardera 2-5 dagar. Delvis kommer nätburen undervisning att tillämpas vilket innebär att studenten ska ha tillgång till dator med webbkamera och headset samt internetuppkoppling via bredband.

Behörighetskrav

Sjuksköterskeexamen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Undantag från språkkrav kan beviljas för dig med svenska som modersmål eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-37009

Sista anmälningsdag

2017-04-18

Anmälan

Du kan inte anmäla dig ännu. Anmälan öppnar 15 mars 2017 klockan 13:00.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se