Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läkemedelsformulering

  • Antal högskolepoäng 7 hp

Om kursen

Kursen innehåller två moment, dels ett teoretiskt moment (5 hp) och dels ett laborativt moment (2 hp). Kursen utgår från grundläggande kunskaper inom galenisk farmaci och breddar och fördjupar kunskaperna vad gäller läkemedelsformulering och tillverkning av framförallt fasta orala beredningar samt kvalitetssäkring.

I kursen behandlas följande områden:
  • Karakterisering av fasta materials fysikaliska egenskaper: fastfasanalys, partikelkarakterisering (storlek, form, yta, porositet och porstruktur), mekaniska egenskaper och kompakteringsegenskaper
  • Metoder och mekanismer för granulering av pulver
  • Metoder vid tablettillverkning och tablettkarakterisering
  • Formuleringsprinciper för och administrering av proteinläkemedel
  • Formuleringsprinciper för kontrollerad och optimerad läkemedelsfrisättning
  • Extemporetillverkning av läkemedel
  • Kvalitetssäkring och regulatoriska krav vid utveckling och tillverkning av läkemedel
  • I det laborativa momentet ingår laborationer inom området läkmedelsformulering och läkemedelstillverkning.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Nadia Ferry Yassin