Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Landskap och miljöarkeologi: fördjupning i historia, teori och metodik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Denna kurs ger en introduktion till de teorier och metoder som ligger till grund för landskaps- och miljöarkeologi för att bilda en bredare kunskap och förståelse för de metoder och tekniker som används inom båda forskningsområdena. Det kompletteras med empiriska problembaserade fallstudier som kombinerar metodlära och teoretiska aspekter av landskaps- och miljöstudier för att studenten ska få en tydlig förståelse för det tvärvetenskapliga synsättet i båda disciplinerna. Trots de tydliga synergieffekterna, uppvisar disciplinerna särskiljande utvecklingsinriktningar inte minst genom sin respektive historia och teoretiska bas. Rollerna som landskaps- och miljöstudier har tas hänsyn till, och de specifika sätt på vilka varje ämnesområde flätas samman med arkeologi, arkeologisk teori samt näringslivssektorn bedöms.   

Anmälan och behörighet

Landskap och miljöarkeologi: fördjupning i historia, teori och metodik, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

2 november 2021

Slutar

16 januari 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är 90 hp i något av följande huvudområden: arkeologi, miljöarkeologi, naturgeografi, geovetenskap, historia, antropologi, antikens studier, biologi, miljövetenskap eller motsvarande.  
  
Dessutom krävs engelska B/6 och, om kursen ges på svenska, svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-13004

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)