Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Landskapsarkeologisk metodik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2021

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper och färdigheter när det gäller de metoder och tekniker som används för att studera landskapsarkeologi. Genom en blandning av föreläsningar, seminarier, fältarbete och andra praktiska övningar undersöks ett antal teman som tillsammans representerar en bredd av samtida problem inom landskapsstudier. Föreläsningarna och seminarierna är framtagna för att ge ett brett utbud av exempel, från både svenska och europeiska sammanhang, för att ge studenten möjlighet att bekanta sig med komplexiteten i naturliga landskap och landskap påverkade av människan. Fältarbetet är uppbyggt för att utveckla förmågor inom observationsundersökningar, kartografianalys, arkivforskning och flygfotografering.

Anmälan och behörighet

Landskapsarkeologisk metodik, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

30 augusti 2021

Slutar

1 november 2021

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är 90 hp i något av följande huvudområden: arkeologi, miljöarkeologi, naturgeografi, geovetenskap, historia, antropologi, antikens studier, biologi, miljövetenskap eller motsvarande.

Dessutom krävs engelska B/6 och, om kursen ges på svenska, svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-13000

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)