Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Lantbruk och djurskydd, 7,5 hp

Engelskt namn: Agriculture and Animal Welfare

Denna kursplan gäller: 2008-09-08 och tillsvidare

Kurskod: 5MH019

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-08-29

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-06-28

Innehåll

Kursen behandlar produktionsformer inom lantbruket med avseende på växtodling och djurhållning och dess effekter på djur, miljö och hälsa. Förutom lantbrukets djur behandlas övriga former av djurhållning som omfattas av djurskyddslagen. Fokus är på djur och yttre miljö. För att säkerställa
skyddet för djur, miljö och hälsa studeras särskilt den nationella djurskyddslagstiftningen och EG -lagstiftningen, samt berörda områden inom miljöbalken. Offentlig myndighetskontroll och lantbrukarens egenkontroll är viktiga begrepp som behandlas.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
* övergripande redogöra för olika produktionsformer inom lantbruket
* beskriva risker för och effekter på djur, miljö och hälsa från olika produktionsformer och annan djurhållning som omfattas av djurskyddslagen
* utifrån ett myndighetsperspektiv med gällande lagstiftning tillämpa de regler som skall förebygga ohälsa hos djur och effekter på miljön

Behörighetskrav

Univ: Kurserna Miljöeffekter 11,5 hp, Luft och buller 7,5 hp, Hälsoeffekter 11 hp, och Metodik i miljö- och hälsoskyddsarbete 15 hp eller motsvarande kunskaper

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, grupparbeten, projektarbete, seminarier och studiebesök med övningar. Seminarier, grupparbeten och studiebesök med övningar är obligatoriska moment.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.