Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lärande och undervisning (UK)

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar lärares professionella uppgift att främja och ge förutsättningar för barns, elevers och vuxnas lärande både på grupp- och individnivå. Med utgångspunkt i teorier om social och kognitiv utveckling bearbetas centrala didaktiska begrepp av relevans för planering och analys av undervisning och lärande. Frågor om val av mål, innehåll och metoder i undervisning behandlas liksom olika läroprocesser, t.ex. estetiska läroprocesser. Lärares didaktiska förmågor tränas och analyseras. Vidare studeras och analyseras individuella och strukturella villkor för undervisning och lärande i skolan/förskolan. Röst och tal introduceras.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Emma Lind, studievägledare