Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läraryrkets dimensioner för fritidshem 2 (VFU)

  • Antal högskolepoäng 2,5 hp

Om kursen

I kursen studeras och prövas undervisningsplanering, genomförande och utvärdering av undervisningsmoment inom ett praktiskt/estetiskt ämne. Vidare diskuteras formativ och summativ bedömning av elevers färdigheter och förmågor i relation till de undervisningsmoment den studerande medverkar vid.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Camilla Jonsson, studievägledare