"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Läsande och berättande i digitala och nya medier

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

De senaste decennierna har de sätt på vilka en text kan produceras och läsas förändrats i de digitala och nya medierna. Syftet med kursen är att med hjälp av relevanta teorier introducera och undersöka de möjligheter och begränsningar som finns med digitala publiceringsformer, berättande och läsande. Kursen innehåller fördjupade studier i olika former av s.k. online communities och digitala berättelser, såväl som i de teknologiska och kulturella utmaningar de digitala och nya medierna medför.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur-och medievetenskaper