Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon

Ledarskap och organisation I

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen inriktas mot en fördjupning av teorier om ledarskap och organisation. I kursen behandlas flera perspektiv på hur organisationer och ledarskap kan förstås och studeras. Teorierna tas upp utifrån individ-, grupp-, organisations- samt omvärldsperspektiv. Via ett casearbete inriktas kursen mot organisations- och ledarskapsteorier i praktiken genom att skapa, diskutera och problematisera organisations- och ledarskapsstrategier för en specifik verksamhet. Även grupprocesser studeras och analyseras utifrån relevanta teorier.

Efter genomgången kurs förväntas de studerande på ett fördjupat sätt kunna:
– analysera och kritiskt granska teorier om och perspektiv på organisationer och ledarskap,
– analysera och diskutera påverkansfaktorer på organisationer och dess ledarskap,
– tillämpa kunskaper och färdigheter kring området för att utveckla organisations- och ledarskapsstrategier för en specifik verksamhet,
– analysera och diskutera grupprocesser utifrån relevanta teorier.

Anmälan och behörighet

Ledarskap och organisation I, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Företagsekonomi 90 hp inkl självständigt arbete eller Idrottspedagogik 90 hp inkl självständigt arbete eller Pedagogik 90 hp inkl självständigt arbete eller Psykologi 90 hp inkl självständigt arbete eller Socialt arbete 90 hp inkl självständigt arbete eller Sociologi 90 hp inkl självständigt arbete eller Statsvetenskap 90 hp inkl självständigt arbete (eller motsvarande behörighet). Behörig är också den som har avslutade studier på något av följande program: Beteendevetenskapliga programmet med inr mot IT-miljöer, Idrottsvetenskapliga programmet, Kognitionsvetarprogrammet med inr mot psykologi, Politices kandidatprogrammet, Programmet för personal och arbetslivsfrågor, Psykologprogrammet, Sociologiprogrammet och Socionomprogrammet.
Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-22211

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen