Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ledarskap och organisation II

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen inriktas mot genomförande av analyser av aktuell forskning inom ledarskaps- och organisationsområdet. Kursen innehåller en större uppgift där studenterna enskilt ska analysera aktuella artiklar och avhandlingar inom ett specifikt och eget valt område inom ledarskap och organisation. I detta vetenskapliga arbete kartläggs forskningsfronten och samhällsrelevanta forskningsproblem identifieras och studeras vidare. Forskningsfrontsanalyserna diskuteras utifrån samhälls- och forskningsrelevans, genom ett opponents- och försvarsförfarande. Kursen behandlar också internetbaserad informationssökning.

Efter genomgången kurs förväntas de studerande på ett fördjupat sätt kunna:
– analysera och värdera forskning inom något delområde av ledarskap och organisation,
– identifiera aktuella forskningsfrågor inom något delområde av ledarskap och organisation samt se utvecklingsbehov och föreslå utvecklingsvägar för området,
– skriftligt producera ett eget vetenskapligt arbete på avancerad nivå och muntligt försvara det,
– kritiskt granska och opponera på andras vetenskapliga arbeten.

Anmälan och behörighet

Ledarskap och organisation II, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

1 november 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 120p/180 hp (inkl 60p/90hp och ett självständigt arbete inom ämnena Företagsekonomi, Pedagogik, Idrottspedagogik, Psykologi, Socialt arbete, Sociologi eller Statsvetenskap) på grundläggande nivå, motsvarande en filosofie kandidatexamen inom det samhällsvetenskapliga området. Därtill godkänt betyg på föregående kurser i Masterprogrammet i ledarskap och organisation eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-22235

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2020. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Sociologiska institutionen
Kontaktperson för kursen är:
Sociologiska institutionen