Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap: Magisteruppsats

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens innehåll utgörs av ett uppsatsarbete samt genomförande av ventilering och opponering och deltagande i seminarier. Uppsatsämnet väljs i samråd med handledare och ska ha en koppling till ledarskap och organisation med inriktning mot utbildningsledarskap.

Utbildningsledarskap handlar om att beskriva, förklara och förstå hur chefer och ledare utformar, leder och styr strukturer, kulturer, funktioner och processer inom organisationer vars uppdrag utgörs av individers lärande och socialisation till samhällsmedborgare. Centrala aspekter är hur chefer och ledares bedömningar och prioriteringar baserade på samhälleliga, politiska och ideologiska förutsättningar och strävanden påverkar och styr detta ledarskap.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare