"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Likabehandling och normkritik i civil och offentlig verksamhet

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar perspektiv och metoder för att arbeta med likabehandling och jämlikhet inom civilt och offentligt arbete. Den utgår från normkritik som ett perspektiv och en metod för att problematisera och utmana normer som rör exempelvis kön, sexualitet, etnicitet och andra maktrelationer. Fokus riktas också mot diskrimineringsfrågor och vad likabehandling kan innebära i organisationer. Kursen avser att skapa kulturell förståelse och ökad handlingsberedskap i olika typer av civil och offentlig verksamhet såsom föreningsliv, skola, vård och omsorg, polis, försäkringskassa och arbetsförmedling. Kursen riktar sig till yrkesverksamma såväl som till allmänt intresserade.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Matilda Marshall