Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Lingvistik A, Språket, individen och samhället

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
Språk och kultur påverkar sättet man tänker och uppfattar världen

Sandra Norrman blev tidigt intresserad av språk vilket ledde henne till både studier och praktik utomlands.

Om kursen

Vilken roll spelar språket, och olika språk, för de individer och grupper som talar dem och för de samhällen där de talas? Kursen Lingvistik A, Språket, individen och samhället fokuserar på individuella och och samhälleliga aspekter av språk. Den behandlar språklig variation och språkförändring, flerspråkighet, majoritets- och minoritetsspråk, språk och genus, språkpolitik samt språk, identitet och kultur.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)