Hoppa direkt till innehållet
printicon

Linux Serveradministration

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen ger en grund i hur man använder, konfigurerar och administrerar ett Linux serversystem.
Kursen börjar med att ge grundläggande kunskaper om linuxsystem såsom begrepp, användare, rättigheter filstruktur, vanliga nyttoprogram, loggar, pakethantering, schemalagda aktiviteter etc
Sedan går kursen igenom följande moment:
- Editorer
- Script
- Databaser
- Vanliga servrar såsom bla ssh-, mail-, ftp-, web- LDAP- och fildelningsservrar.
- Backup
- Säkerhetstänkande och verktyg för att hantera säkerhetsfrågor
Kursen avslutas med ett projektarbete.
Detta arbete sker enligt givna projektramar där bla installation, konfigurering och säkring av servrar ingår.
Kursen indelas i tre moment:
Moment 1: grundläggande teori, 5 hp (Basic theory, 5 ECTS);
Moment 2: grundläggande färdighet, 5 hp (Basic skills, 5 ECTS);
Moment 3: tillämpning och projektuppgift, 5 hp (Application and project, 5 ECTS).

Anmälan och behörighet

Linux Serveradministration, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

21 januari 2019

Slutar

9 juni 2019

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar, laborationer samt deltagande och bidragande i ett större programeringsprojekt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt 7,5 hp inom området Datakommunikation eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-54335

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare