Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 3 april 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Linux Serveradministration

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2020

Om kursen

Kursen ger en grund i hur man använder, konfigurerar och administrerar ett Linux serversystem.
Kursen börjar med att ge grundläggande kunskaper om linuxsystem såsom begrepp, användare, rättigheter filstruktur, vanliga nyttoprogram, loggar, pakethantering, schemalagda aktiviteter etc
Sedan går kursen igenom följande moment:
- Editorer
- Script
- Databaser
- Vanliga servrar såsom bla ssh-, mail-, ftp-, web- LDAP- och fildelningsservrar.
- Backup
- Säkerhetstänkande och verktyg för att hantera säkerhetsfrågor
Kursen avslutas med ett projektarbete.
Detta arbete sker enligt givna projektramar där bla installation, konfigurering och säkring av servrar ingår.
Kursen indelas i tre moment:
Moment 1: grundläggande teori, 5 hp (Basic theory, 5 ECTS);
Moment 2: grundläggande färdighet, 5 hp (Basic skills, 5 ECTS);
Moment 3: tillämpning och projektuppgift, 5 hp (Application and project, 5 ECTS).

Anmälan och behörighet

Linux Serveradministration, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

31 augusti 2020

Slutar

17 januari 2021

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar, laborationer samt deltagande och bidragande i ett större programeringsprojekt.
Antagning
Flexibel studietakt inom terminens ramar.
 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt 7,5 hp inom området Datakommunikation eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-54223

Anmälan

Nu kan du anmäla dig. Du flyttas till Antagning.se. Sista anmälningsdag är den 15 april 2020.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)