Hoppa direkt till innehållet
printicon

Linux som utvecklingsmiljö

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Distans
  • Starttid Vårtermin 2019

Om kursen

Kursen ger en grund i hur man använder Linux som arbetsmiljö vid utveckling av programvara. Kursen börjar med att ge grundläggande kunskaper om Linuxsystem såsom begrepp, användare, rättigheter, filstruktur, vanliga nyttoprogram etc. Sedan går kursen igenom följande moment:
- kompilatorer, länkare, debugverktyg, bibliotekshantering,
- editorer,
- skalhantering med script,
- utvecklingsverktyg för att utveckla optimerad och felsäker kod,
- grafiska bibliotek,
- grafiska utvecklingsmiljöer.

Kursen indelas i två moment:
Moment 1: grundläggande teori och färdigheter, 4.5 hp (Basic theory and skills, 4.5 ECTS);
Moment 2: tillämpning och projektuppgift, 3 hp (Application and project, 3 ECTS).

Anmälan och behörighet

Linux som utvecklingsmiljö, 7,5 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2019 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

21 januari 2019

Slutar

9 juni 2019

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga fysiska träffar

Inga

Upplägg för distanskurs

Undervisningen bedrivs i nätbaserad form via en lärplattform och består av genomgångar av teoriavsnitt och problemlösningar, laborationer samt deltagande och bidragande i ett större programeringsprojekt.
Antagning
Flexibel studietakt inom terminens ramar.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 7.5 hp inom området Programmering eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-54311

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2018. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Catharina Åhgren, studievägledare