Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Litteratur, historia och teologi i den hebreiska bibeln: icke-språklig kandidatkurs i exegetik

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Grundnivå fortsättningskurs
  • Studieform Ges även på distans
  • Starttid Vårtermin 2022

Om kursen

Kursen fokuserar på berättande texter ur Gamla testamentet och den teologi som där kommer till uttryck. Därtill studeras några centrala delar av den profetiska traditionen. Den litterära, historiska och teologiska förståelsen av texterna, samt analyser av texternas miljö och efterhistoria, utgör centrala delar av studiet.  
Kursen ger initialt en kort orientering om det hebreiska språket och användningen av en interlineär textutgåva. Den studerande läser texter ur Pentateuken, annat narrativt material samt ett antal profettexter med hjälp av en interlineär textutgåva och i jämförelse med olika översättningar, varvid filologiska, översättnings- och tolkningsvetenskapliga, historiska och teologiska frågor bearbetas. Andra delar av Gamla testamentet läses i översättning. I detta studium ingår läsning av vetenskapliga kommentarer. Den studerande får också öva metodisk medvetenhet genom att författa en kortare artikel om en gammaltestamentlig text, eller om något tolkningsvetenskapligt problem. Artikeln ventileras normalt i ett seminarium. Kursen innehåller vidare ett grundläggande litteraturstudium om Gamla testamentets litteratur, teologi och historia. Därtill behandlas delar av receptionshistorien.

 

Anmälan och behörighet

Litteratur, historia och teologi i den hebreiska bibeln: icke-språklig kandidatkurs i exegetik, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2022 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

17 januari 2022

Slutar

5 juni 2022

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

Inga obligatoriska träffar

Antal övriga träffar

Inga

Behörighetskrav

Univ: Universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 högskolepoäng med godkänt resultat på minst 45hp, där Kristendomens rötter: grundkurs 7,5hp eller motsvarande ingår.

Urval

Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-12101

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Startar

17 januari 2022

Slutar

5 juni 2022

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ: Universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 högskolepoäng med godkänt resultat på minst 45hp, där Kristendomens rötter: grundkurs 7,5hp eller motsvarande ingår.

Urval

Högskolepoäng

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 23 250 kr. Total studieavgift: 23 250 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-12103

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2021. Du kan inte längre anmäla dig.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Kurs och programvägledaren för religionsvetenskap och teologi