Hoppa direkt till innehållet
printicon

Livsmedelssäkerhet

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar miljö- och hälsoskyddsrelaterade aspekter på livsmedelsområdet med fokus på hur man ska uppnå livsmedelssäkerhet. Livsmedelslagstiftning, branschens organisation och struktur, näringslära samt livsmedelshantering studeras. Myndighetens roll i den offentliga kontrollen och företagens roll i egentillsynen samt HACCP, (Hazard Analysis Critical Control Point) studeras särskilt. Dricksvatten och dricksvattenförsörjning behandlas där råvatten, vattenskyddsområde, reningsteknik och analystolkning studeras samt relevant lagstiftning.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Johan Rydberg, kursansvarig