Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Livsmedelssäkerhet

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen behandlar samhällets mål och styrmedel för att uppnå en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling samt hur medlen kan samverka eller motverka varandra i form av intressekonflikter. En översikt av miljöförvaltningen ges. Vidare behandlas grunder och tillämpning av den svenska miljö- och planlagstiftningen samt hur miljö- och hållbarhetsfrågor integreras i samhällsplaneringen och i olika verksamheter. Miljöekonomiska grunder och styrmedel för optimal resursanvändning diskuteras.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Ekologi, miljö och geovetenskap
Kontaktperson för kursen är:
Caroline Blomquist