"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Logistik och Supply Chain Management

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till en fördjupad förståelse för hur ett framgångsrikt logistikarbete kan bidra till företags lönsamhetsförutsättningar via en effektivare användning av befintliga resurser men också den roll inköp och logistik har i att öka ett företags värde på sin marknad. Förståelsen har sin utgångspunkt i en nulägesanalys av företags logistikupplägg, flödeskartläggning, lagerhantering, produktions- och distributionssystem. Studenterna kommer att gå igenom både strategiska och operativa logistikverktyg och modeller för utveckling och design av globala logistikflöden. Kursen fokuserar på frågeställningar som är relevanta för konkurrensintensiva marknader. Tonvikten ligger på Supply Chain Management som relateras till företagsledning, kundservice och strategisk analys. Samtidigt som studenterna utvecklar sin kunskap om logistikens beräkningsmodeller och analysverktyg. Dessutom förväntas studenten redogöra för hur logistikkedjor ser ut i olika branscher. Slutligen förväntas studenten kunna analysera hur en viss logistisk kedja kan användas för att öka företags kundvärde på marknaden.schema

Schemat finns tillgängligt senast en månad innan kursstart.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledare