Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisterkurs i ekonomisk historia

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursen syftar till att utveckla studentens färdigheter och förmåga att självständigt lägga upp och genomföra en vetenskaplig undersökning som redovisas i form av ett examensarbete.
Centrala komponenter här är förmågan att formulera syfte och frågeställningar i förhållande till ett relevant ekonomisk-historiskt problem samt att identifiera och avgränsa ett källmaterial för att analysera detta problem. På kursen skolas studenten även i det vetenskapliga och kollegiala granskningsförfarandet. I detta ingår att offentligt försvara sitt examensarbete och att kritiskt och grundligt granska någon annan students examensarbete.

Anmälan och behörighet

Magisterkurs i ekonomisk historia, 30 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2020 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

20 januari 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

Univ: Studenten skall ha 90 hp inom ekonomisk historia, företagsekonomi, nationalekonomi, historia eller motsvarande, varav fullgjort examensarbete omfattande 15 hp. Det krävs även En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-29700

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Ekonomisk historia
Kontaktperson för kursen är:
Hans Jörgensen