Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Magisterkurs i idrottspedagogik, 30 hp

Engelskt namn: Master course in Sport Education

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 2IP039

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-10-13

Behörighetskrav

Univ: Godkända kurser motsvarande 90 högskolepoäng (hp) i idrottspedagogik varav 15 hp ska utgöras av kursen Kandidatuppsats i idrottspedagogik, eller motsvarande. Dessutom krävs En A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.