Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisteruppsats i företagsekonomi

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2020

Om kursen

Kursen syftar till att skapa kunskaper om samt ge en förståelse för att självständigt planera, genomföra samt presentera vetenskapliga rapporter. Vidare avser kursen att utveckla den studerandes förmåga att kritiskt granska och bedöma såväl utrednings- som forskningsrapporter och ge möjlighet till en teoretisk fördjupning inom ett eget valt område.

Moment 1. Sidoopposition, 0 högskolepoäng
Momentet omfattar en skriftlig sidoopposition på en magisteruppsats med ett aktivt deltagande vid det seminarium som denna opposition avser. Sidooppositionen är alltid individuell.

Moment 2. D-uppsats, 15 högskolepoäng
D-uppsatsen skall visa prov på att den studerande förvärvat ett vetenskapligt betraktelsesätt vad gäller förmågan att självständigt bearbeta teorier. Uppsatsen ska förutom ett vetenskapligt angreppssätt även kännetecknas av aktualitet och relevans. De fördjupade metodstudierna skall ha en mycket tydlig koppling till problemområdet och uppsatsen ska vidare präglas av att de olika delarna utgör ett sammanhållet och väl integrerat verk. Arbetet skall syfta till att lämna ett teoretiskt bidrag till ämnesområdet.

Moment 3. Huvudopposition, 0 högskolepoäng
Syftet med detta moment är att den studerandes kritiska förmåga skall dokumenteras i samband med en skriftlig samt muntlig huvudopposition på en Magisteruppsats.

För mer information, besöka Handelshögskolan uppsatshemsida

Anmälan och behörighet

Magisteruppsats i företagsekonomi, 15 hp

Visa tillfällen för föregående termin Vårtermin 2020 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

23 mars 2020

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 100%

Behörighetskrav

90 hp varav minst 75 hp företagsekonomi, företagsekonomi A och företagsekonomi B 60 hp eller motsvarande. Företagsekonomi C 30 hp, inklusive C-uppsats 15hp, eller motsv samt 15 hp från teorikurs på D-nivån i ämnet företagsekonomi. Bland genomgångna kurser ska minst 7,5 högskolepoäng avse studier i vetenskaplig metod inom företagsekonomi/samhällsvetenskap, innefattande såväl kvalitativ som kvantitativ metod.

Gymnasium Engelska B, Engelska/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-24445

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 oktober 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Uppsatskoordinatorer