Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 29 maj 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisteruppsats i idrottspedagogik

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen inriktas mot att träna studentens förmåga att beskriva, förklara och förstå pedagogiska processer varvid särskild vikt läggs vid vetenskaplig medvetenhet i genomförande och rapportering. Vidare inriktas momentet mot forsknings- och skrivprocessen. Ämnet för uppsatsarbetet väljs av studenten i samråd med handledaren. En av handledaren godkänd forskningsplan krävs innan uppsatsarbetet påbörjas.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Camilla Jonsson, studievägledare