Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisteruppsats i kulturanalys

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innebär arbete med insamling av material inför, samt skrivande och presentation av, en vetenskaplig uppsats. Målet är att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper i de områden som studenten bedömer vara relevanta för dennes kulturanalytiska kompetens inom arbetsliv och/eller forskning.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Bo Nilsson