Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 15 april 2021)

printicon

Magisteruppsats i litteraturvetenskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens mål är att öka och fördjupa förtrogenheten med litteraturvetenskaplig teori och metod. Under kursen får studenten möjlighet att utveckla förmågan att formulera, planera, genomföra och presentera en självständigt vald litteraturvetenskaplig forskningsuppgift i form av en vetenskaplig uppsats.
 
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Kontaktperson för kursen är:
Maria Jönsson