Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursens mål är att fördjupa förtrogenheten med medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier och metoder. Under kursen ges studenten möjlighet att utveckla förmågan att formulera, planera, genomföra och presentera en självständigt vald medie- och kommunikationsvetenskaplig forskningsuppgift i form av en vetenskaplig uppsats. Stor vikt läggs vid att öka studentens förmåga att självständigt bedriva forskning.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktpersoner för kursen är:
Eric Carlsson, Studieadministratör