Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 21 oktober 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisteruppsats i miljöarkeologi

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen innebär att man skriver ett självständigt uppsatsarbete i miljöarkeologi om 15 hp. Uppsatsämne väljs i samråd med kursansvarig lärare och examinator. Kursen utgör ett examensarbete för magisterexamen i miljöarkeologi. Undervisningsspråket är engelska, men studenter kan om de vill skriva uppsats på svenska.
 

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Johan Linderholm