Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 30 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Magisteruppsats i pedagogisk yrkesverksamhet

  • Antal högskolepoäng 15 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2019

Om kursen

Inom ramen för det forskningsområde den magisterstuderande fördjupat sig i under tidigare kurs genomförs ett självständigt magisterarbete i form av en studie som kännetecknas av en praktiknära forskningsansats. En godkänd forskningsplan att utgå från ska finnas vid kursstart. I kursen ingår även att försvara eget arbete och kritiskt granska/opponera på andras arbeten med särskilt fokus på den praktiknära forskningsprocessens specifika förutsättningar för utveckling i skola och förskola. Kursen riktar sig till erfarna lärare med intresse för att arbeta med skolans utveckling och praktiknära studier. 

Anmälan och behörighet

Magisteruppsats i pedagogisk yrkesverksamhet, 15 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Hösttermin 2019 Visa tillfällen för efterkommande termin

Startar

2 september 2019

Slutar

7 juni 2020

Studieort

Piteå

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Dagtid, 25%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

Kursen har tre obligatoriska träffar i Piteå.

Behörighetskrav

Lärarexamen om minst 180 hp (grundlärar-, ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärar- eller motsvarande äldre examen) samt minst fyra års lärarerfarenhet efter avlagd examen, omfattande minst halvtid, vilket ska styrkas genom intyg. För behörighet krävs även Vetenskaplig teori och metod 1, 7,5 hp samt Vetenskaplig teori och metod 2, 7,5 hp eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Anmälningskod

UMU-66207

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 15 april 2019. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)