"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet

  • Antal högskolepoäng 30 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Studieform Distans
  • Starttid Hösttermin 2023

Om kursen

Det självständiga uppsatsarbetet på magisternivå innebär en fördjupning och aktivt kunskapssökande inom det valda undersökningsområdet, som berör pedagogisk yrkesverksamhet inom i huvudsak förskolans, den obligatoriska och den frivilliga skolans ansvarsområden. Det utgör också ett steg inför forskarstudier. Arbetet utgår från vetenskaplig arbetsmetodik. Det självständiga arbetet omfattar en empirisk studie med flera infallsvinklar, teoretisk, metodisk och analytisk fördjupning och ett kritiskt förhållningssätt. I jämförelse med magisteruppsats på 15 hp så är 30 p magisteruppsats mer omfattande när det gäller teoretisk fördjupning och insamlad data. 30hp kursen ger också mer meriterande hp tex för att ta ut filosofie examen eller för att ansöka till forskarutbildning i pedagogiskt arbete.

Anmälan och behörighet

Magisteruppsats i Pedagogisk yrkesverksamhet, 30 hp

Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

28 augusti 2023

Slutar

2 juni 2024

Studieort

Ortsoberoende

Undervisningsspråk

Svenska

Studieform

Blandade tider, 50%, Distans

Antal obligatoriska träffar

3 st

Upplägg för distanskurs

I kursen ingår obligatoriska inslag som kräver deltagande vid schemalagda digitala träffar, se vidare i kurstillfällets gällande schema och information i lärplattformen. Kursen genomförs helt på distans utan fysiska sammankomster. Under kursen används en nätbaserad lärmiljö för handledning, diskussion och distribution av kursmaterial
Undervisningen sker i form av seminarier, egna litteraturstudier, handledning och uppsatsarbete. Examination sker fortlöpande med inlämningsuppgifter, exempelvis i form av seminarier eller skriftliga redovisningar. I kursen ingår en slutlig uppsats.
Kursdeltagarna skall ha tillgång till internetansluten dator. Kursen genomförs med stöd av fri programvara.

Behörighetskrav

Lärarexamen (dvs. förskollärare, grundlärare fritidshem, grundlärare F-9, ämneslärare, yrkeslärare, speciallärare), studie- och yrkesvägledarexamen, specialpedagogexamen, eller motsvarande äldre examen i någon av dessa. Vetenskapsteori och vetenskaplig metod på avancerad nivå, 15 hp varav vetenskaplig metod minst 7,5 hp, eller motsvarande. Svenska och engelska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp)

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 46 500 kr. Total studieavgift: 46 500 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-68622

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 april 2023. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)