Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Måltids- och restaurangvetenskap 3

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Moment 1. Gastronomins grunder 2, 10 hp (Introduction to Gastronomy 2). Momentet syftar till att den studerande ska uppnå fördjupade kunskaper och färdigheter i beredning av råvaror och grundläggande färdigheter i måltidsservice. Vidare ingår tillämpning av olika tekniker för matlagning.

Fördjupad kunskap ges om receptteknik, måltidsplanering, kostnadsberäkning och livsmedelshygien. Momentet ger också en grundläggande översikt över mikroorganismers uppbyggnad, indelning och livsbetingelser. Livsmedelsburna infektioner och matförgiftningar samt olika konserveringsmetoders hämmande effekt behandlas också. Viktiga inslag är kunskap om smittspridning och hygien. Exempel ges även på hur mikroorganismerna kan utnyttjas industriellt. Genom studiebesök hos livsmedelsproducenter ges inblick i livsmedelsproduktion.

Moment 2. Drycker och måltidshantverk 2, 5 hp (Beverages and Dining Room Service 2). Momentet ger fördjupade kunskaper om olika vinstilar och drycker samt grundläggande kunskaper om världens vinområden. Momentet syftar också till att den studerande ska vidareutveckla sina färdigheter att metodiskt kunna beskriva utseende, doft och smak enligt vedertagen vinprovningsmetodik. Under momentet tränas också färdigheter i serveringshantverk.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)