Hoppa direkt till innehållet

Människa-dator interaktion, fördjupningskurs

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2017

Om kursen

Kursen behandlar bland annat Task analysis, GOMS, Participatorisk design, verksamhetsteori, Distributed Cognition, Cognitive Work Analysis, evolutionär design, design rationale, etnografi och etnometodologi.

Anmälan och behörighet

Människa-dator interaktion, fördjupningskurs, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2017 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

Vårtermin 2017, vecka 3

Slutar

Vecka 12, 2017

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Kan eventuellt ges på engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års studier i båda fallen inkluderande kurserna Interaktionsteknik (5DV112/5DV132) och Kognitiv interaktionsdesign (5DV067) eller motsvarande kunskaper. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp). Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Anmälningskod

UMU-57311

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2016. Du kan inte längre anmäla dig.

Studieavgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för dig som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz. Läs mer på antagning.se

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Kontaktperson för kursen är: Studentexpeditionen på datavetenskap

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt personuppgiftslagen