"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Människan i ett utvecklingsperspektiv

  • Antal högskolepoäng 15 hp

Om kursen

Kursen kommer att behandla modern forskning, trender och debatter inom området utvecklingspsykologi. Kursinnehållet kommer att relateras till och exemplifieras av lärarnas pågående forskning och intressen inom utvecklingspsykologi och dess tillämpningar.

Del 1: Kontroversiella frågor och trender i utvecklingspsykologin (7,5 hp).

Denna del av kursen behandlar teoretiska och metodologiska frågor som är avgörande för mänsklig utveckling. Kursen ger en djupare förståelse av de kontroversiella frågorna och trenderna i den internationella forskningen inom utvecklingspsykologi. Kursen behandla också viktiga frågor som utvecklingen av självbild, barns teori om sinnet, ungdom och identitet, utveckling av exekutiva funktioner, olika aspekter av socio-emotionell utveckling (inklusive anknytning) samt hjärnans utveckling och tidiga utvecklingsavvikelser i hjärnan.

Del 2: Fördjupningsprojekt: testmetoder och tillämpningar i utvecklingspsykologin (7,5 hp)

Ger fördjupade kunskaper i väldefinierade områden av utvecklingspsykologin, med  fokus på testmetoder och dess tillämpningar i utvecklingspsykologi.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Studievägledning