"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Maskininlärning

  • Antal högskolepoäng 7,5 hp
  • Nivå Avancerad nivå
  • Starttid Vårtermin 2023

Antagen till kursen

Här hittar du allt du behöver veta innan kursen startar.

Om kursen

Kursen introducerar grundläggande begrepp och ett antal modellbaserade och algoritmiska maskininlärningsmetoder, samt praktisk design och utvärdering av några maskininlärningslösningar.

Kursen är uppdelad i tre moment:

Moment 1: Principer, 4 hp.

Denna del introducerar bakgrunden till och viktiga tillämpningar av maskininlärning. Följande ämnen kommer att täckas: support vector machines, naiv bayes, k-nearest neighbor, beslutsträd, neurala nätverk, linjär regression, klustring, hidden markov modeller och reinforcement learning. Dessutom kommer en rad viktiga begrepp och kunskaper att nämnas, inklusive bias / variansavvägningar, generativ / diskriminerande inlärning, kärnmetoder, parametrisk / icke-parametrisk inlärning, grafiska modeller och deep learning. Vissa maskininlärningsbibliotek (t ex scikit-learn) och utvecklingsverktyg introduceras kortfattat.

Moment 2: Seminarium, 0,5 hp.

Forskningsartiklar om vissa utvalda maskininlärningämnen kommer att delas ut i förväg till alla studenter för läsning. I detta moment delas studenterna in i grupper och ger korta presentationer för att förklara och bedöma den tilldelade artikeln (dvs den föreslagna lösningen, datamängder, experimentell design etc.). En grupprepresentant kan väljas för att presentera men alla gruppmedlemmar måste vara närvarande och involverade i diskussionen. Läraren och andra studenter kommer att ställa frågor och ge feedback.

Del 3: Övning, 3 hp.

Denna del består av 2-4 obligatoriska praktiska uppgifter. Studenterna ska tillämpa några av maskininlärningsalgoritmerna / modellerna och ramverken / biblioteken från del 1 genom att lösa de tilldelade uppgifterna i reella applikationer (tex textklassificering, sökmotor eller rekommendationssystem).

Anmälan och behörighet

Maskininlärning, 7,5 hp

Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2023 Det finns inga senare terminer för kursen

Startar

16 januari 2023

Slutar

21 mars 2023

Studieort

Umeå

Undervisningsspråk

Engelska

Studieform

Dagtid, 50%

Behörighetskrav

Univ:För tillträde till kursen krävs 90 hp avklarade studier varav 60 hp i huvudområdet datavetenskap eller 2 års avklarade studier (120hp) inom ett studieprogram, i båda fallen inkluderande kursen Artificiell intelligens - grunderna (5DV121) samt minst 7.5hp matematisk statistik (tex 5MS045).

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Urval

Högskolepoäng avklarade per sista anmälningsdag (för utbildning på grundnivå 1-165 hp, för avancerad nivå 30-285 hp) Sökande inom vissa program vid Umeå universitet har platsgaranti till denna kurs. Antalet platser för fristående kurs kan därför bli begränsat.

Studieavgift

Gäller endast medborgare utanför EU, ESS och Schweiz. Anmälningsavgift: 900 kr. Studieavgift, första inbetalningen: 17 850 kr. Total studieavgift: 17 850 kr. Anmälnings- och studieavgifter

Anmälningskod

UMU-57341

Anmälan

Sista anmälningsdag var den 17 oktober 2022. Du kan göra en sen anmälan via Antagning.se.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)