Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Masterprogrammet i litteraturvetenskap, termin 3

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Termin 3 på masterprogrammet i litteraturvetenskap består av en gemensam litteraturhistorisk kurs med inriktning på ett enskilt lyriskt verk som syftar till att fördjupa kunskapen om lyriken som konstform ur ett historiskt och teoretiskt perspektiv samt en valfri läskurs. Dessa knyts samman med en teoretisk och metodologisk fördjupningskurs som inriktas mot ett forskningsfält med anknytning till studentens kommande masteruppsats.

Anmälan och behörighet

Den här kursen innehåller tillfällen som är en del av ett program på Umeå universitet. Du kan bara söka kursen om du går det programmet. Information om ansökningstider och vad som gäller för dig får du från din institution.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kursen ges av
Institutionen för kultur-och medievetenskaper