Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 mars 2021)

printicon

Masteruppsats i museologi

  • Antal högskolepoäng 30 hp

Om kursen

Kursen mål är att öka och fördjupa den studerandes förtrogenhet med forskningsmetodik och teori i museologisk forskning.
Under kursen får studenten välja ett individuellt temaområde och utveckla förmågan att formulera, planera, utföra och presentera en självständigt vald museologisk forskningsuppgift som ska resultera i en vetenskaplig masteruppsats. Forskningsuppgiftens art kan variera från renodlad teori, till praktiskt tillämpad studie.

Kontaktformulär

Kontaktformulär

Tänk på att universitetet är en statlig myndighet och att det du skriver här kan bli en allmän handling. Var därför försiktig med att skriva känsliga eller personliga frågor här i kontaktformuläret. Alla uppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Kontaktperson för kursen är:
Richard Pettersson